Nederland kent een beroepsbevolking van meer dan 9 miljoen mensen. Ieder met z’n eigen wensen en voorkeuren. Waar de een graag werkt in een uitgebreide organisatie met honderden medewerkers, werkt de ander liever in een kleinere setting of volledig zelfstandig. Zoals er de meest uiteenlopende werkvoorkeuren bestaan, bestaan er ook de meest uiteenlopende werkplekken – ieder met een eigen cultuur, grootte en expertise.

Die uiteenlopende voorkeuren worden met behulp van co-creatie vertegenwoordigd bij de ontwikkeling van Geldvinder, een online platform waarmee werkgevers hun medewerkers in staat stellen meer inzicht te krijgen in hun geldzaken en welke stappen zij moeten zetten om bepaalde financiële doelen te bereiken. In dit samenwerkingstraject leveren ook een aantal grotere en kleinere gemeenten hun inbreng. Zo helpen zij om Geldvinder verder te optimaliseren en aan te laten sluiten op de wensen van Nederlandse bedrijven en hun medewerkers. Hoe is het voor zowel een grote als kleine organisatie om deel te nemen aan het traject als co-creatie partner?

Aan de Zeeuwse kust

De gemeente Kapelle, gesitueerd in Zeeland, bestaat uit vier dorpskernen en ruim 12.500 inwoners. Een organisatie van ongeveer 80 medewerkers zorgt voor het reilen en zeilen in de omgeving. “We zijn een relatief kleine gemeente, daarom zoeken we waar het kan de samenwerking met anderen op”, vertelt Jolanda Boer, Hoofd Afdeling Middelen bij gemeente Kapelle. “Daarin zien we veel kansen om een zo goed mogelijke kwaliteit voor alle betrokkenen te realiseren. Zowel voor onze inwoners als onze medewerkers.”

De deelname aan de opstartfase van Geldvinder is volgens haar één van die manieren. Met behulp van Geldvinder kunnen medewerkers van de gemeente namelijk meer inzicht in en grip op hun financiën krijgen. Boer: “Soms worden zulke zaken al gauw heel complex. Medewerkers willen bijvoorbeeld een huis kopen, krijgen een kind of kiezen voor een vervroegd pensioen. Dat heeft gevolgen voor hun geldzaken. Als ze daar niet de juiste hulp in kunnen vinden, of durven te zoeken, dan heeft dat uiteindelijk een negatief effect op werk en privé”.

Het New York van Nederland

Rotterdam is, met ruim 650.000 inwoners, een van de grootste Nederlandse gemeenten. Dagelijks zetten maar liefst 12.000 medewerkers zich in voor de Rotterdammers, bijna net zoveel medewerkers als de gemeente Kapelle aan inwoners telt. Fikse aantallen, maar dat is zeker nodig voor een gebied van omvang. Daar komen ook de nodige uitdagingen bij kijken, belicht Jack van Emden, Teamleider Mobiliteit bij gemeente Rotterdam. “Als werkgever wil je het beste kunnen bieden voor medewerkers. Daarom hebben we bijvoorbeeld een pensioenadviseur in dienst. Maar die heeft niet het antwoord op alle financiële vragen die bij onze medewerkers spelen, bijvoorbeeld wanneer iemand doorstroomt binnen de organisatie of kiest voor minder uren werken.”

Toevalligerwijs was de gemeente Rotterdam bezig met een soortgelijk initiatief als Geldvinder om medewerkers meer inzicht te geven in hun financiële fitheid, zeker met het oog op financiële vragen die niet direct het pensioen betreffen. Daardoor was de match met Geldvinder al gauw gemaakt. Van Emden: “Hoe groter een organisatie, hoe lastiger het voor medewerkers kan zijn om de juiste persoon te vinden om gerichte vragen aan te stellen. Daarom is Geldvinder een ideale oplossing. Het platform helpt om meer inzicht te geven in de impact van bepaalde wijzigingen op iemands financiën. Dat kan uiteenlopen van een verschuiving naar een andere loonschaal tot het kopen van een huis. Wanneer je de regie hebt over dit soort zaken, voel je je een stuk zekerder. Dat wens je jouw medewerkers zeker toe!”

Co-creatie met een volledige delegatie

Hoewel de gemeente Kapelle een kleinere organisatie betreft, wordt hun inbreng net zo aandachtig meegenomen als die van alle andere partners van Geldvinder. Boer is daarom positief over het co-creatie proces en de eerste resultaten. “We doen nu een paar maanden mee met het traject. Wat je daarin vooral merkt, is dat iedere organisatie baat heeft bij financieel fitte medewerkers. Het is zeer leuk en interessant om alles van dichtbij mee te maken. Daarnaast worden we actief betrokken en bevraagd over alle onderdelen van Geldvinder. Je merkt dat er ook echt iets wordt gedaan met de feedback om de puntjes op de i te zetten.”

De gemeente Rotterdam kent vanwege haar grootte andere uitdagingen dan gemeente Kapelle. Desalniettemin is Van Emden zeer te spreken over het verloop van het traject. “Dankzij het co-creatie proces zijn we tot een hybride en laagdrempelige oplossing gekomen, die onze werknemers gaat ondersteunen bij het financieel fit worden. Het helpt dat er een open sfeer heerst en de inbreng van alle co-creatie partners evenredig wordt gewaardeerd. Die gecombineerde inzichten maken Geldvinder extra sterk.”

De glazen bol

Beide vertegenwoordigers van de gemeenten verwachten een glansrijke toekomst voor Geldvinder, dat onlangs in de eerste versie is gelanceerd. “Ik hoop dat het platform nog verder doorgroeit”, vult Boer aan. “Het is een oplossing met een aanzienlijke impact voor werkend Nederland, waar veel mensen profijt van kunnen hebben. De regie hebben over je financiën is een fantastisch resultaat.”

“We staan aan de vooravond van dit soort toepassingen. Daardoor verwacht ik dat Geldvinder heel groot gaat worden. Als je een substantieel deel van allerlei medewerkersvragen rondom werkgerelateerde kwesties en financiën al via een app kunt beantwoorden, zorgt dat voor een grandioos positief effect op de arbeidsmarkt én de werkvloer”, sluit Van Emden af.

Geldvinder, namens de redactie

Auteur

Meer weten? Neem contact op of neem deel aan onze webinar.

Neem contact op

Veilig en anoniem

Geldvinder is een initiatief van APG en voldoet aan alle wettelijke privacy- en veiligheidseisen. Individuele gegevens worden niet gedeeld met andere partijen, dus ook niet met jouw werkgever. Geldvinder geeft geen financieel advies in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht en maakt geen vergelijkingen tussen of verwijzingen naar financiële producten.