Medewerkers in financiële topconditie: hoe belangrijk is dat?

30-03-2021

Een gelukkige medewerker is een productievere medewerker. Vanuit die gedachte investeren veel bedrijven meer dan ooit in het fysieke en mentale welzijn van hun mensen. Zeker nu we massaal thuiswerken en mensen zich beperkt voelen in hun bewegingsruimte, besteden organisaties aandacht aan het welzijn van medewerkers: yoga-cursussen, virtuele teambuilding-activiteiten en thuiswerk voorzieningen. Alles om medewerkers fit en productief te houden. Toch valt het me op dat één aspect opvallend weinig aan bod komt: hoe staat het met de financiële fitheid van medewerkers?

Geldzorgen vormen voor veel mensen een stressfactor, die een duidelijke impact kan hebben op vitaliteit en productiviteit. Onderzoek van het Nibud toont dat ruim een derde van alle Nederlanders geldzorgen ervaart. Maar in hoeverre weet je als werkgever of jouw medewerkers zich zorgen maken over hun financiën, of wellicht zorgen zouden moeten maken? Een vraagstuk dat toch veelal als ‘privé’ wordt bestempeld.

Inzicht in financiën is voor veel mensen complexer dan het lijkt

Een belangrijke eerste constatering is dat het op orde krijgen van de financiën helemaal niet zo eenvoudig is als het vaak lijkt. In de afgelopen twee jaar heb ik me namens APG verdiept in de relatie die mensen hebben met geld, aan de hand van een groot aantal interviews met medewerkers van organisaties waar wij onze diensten aan verlenen. Deze gesprekken lieten zien dat veel mensen geldzaken ingewikkeld vinden. Het kost tijd om je erin te verdiepen. Veel mensen hebben financiële vragen rond persoonlijke doelen, zoals samenwonen, het krijgen van kinderen, trouwen of eerder stoppen met werken. Zij weten alleen niet waar ze moeten beginnen. Online is veel informatie beschikbaar, maar mensen vinden het lastig om te bepalen wat voor hen relevant is en wie ze kunnen vertrouwen.

Medewerkers helpen om financiën inzichtelijk te krijgen

Om organisaties en hun medewerkers te helpen geldzaken begrijpelijk, simpel en leuk te maken, hebben we vanuit APG een platform ontwikkeld dat mensen financieel fitter maakt. Als betrokkene bij de pensioenvoorziening van bijna een derde van alle Nederlanders, voelen we ons verantwoordelijk voor het financiële welzijn van mensen. Als werkgever is het bijna onmogelijk om met iedereen in gesprek te gaan, situaties volledig te kennen en signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. En juist daarom is Geldvinder ontwikkeld.

Het online platform is activerend en helpt mensen om gericht actie te ondernemen om hun persoonlijke doelen te realiseren. Vaak beginnen we bij de doelen op korte termijn, zoals sparen voor een reis die we over een aantal maanden willen maken. Tegelijkertijd is het ook goed om nu al met doelen voor de langere termijn bezig te zijn. Aan de hand van een fitheidstest en een serie vragen, maken we inzichtelijk wat voor iedere medewerker echt relevant is en stellen we persoonlijke doelen voor. Zo gaat Geldvinder niet alleen over inkomsten en uitgaven, maar geeft het platform ook inzicht in gewoontes. Bewustwording is daarbij cruciaal. Na inzicht gaan we over tot actie, om zo steeds een stukje fitter te worden.

Financiële fitheid van medewerkers verdient een centrale rol binnen organisaties

Het mooie aan Geldvinder is dat we het samen met co-creatie partners in verschillende sectoren en met uiteenlopende doelgroepen verder blijven ontwikkelen. Omdat we erin geloven dat financiële fitheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers, medewerkers en sociale partners. We monitoren gebruik en blijven het platform door ontwikkelen. Gezamenlijk leren en optimaliseren we voortdurend, met één gemeenschappelijk doel voor ogen: investeren in medewerkers, zodat zij niet alleen fysiek en mentaal, maar ook financieel topfit worden.

Felipe van Beetz, Product Owner bij Geldvinder

Auteur

Meer weten? Neem contact op of neem deel aan onze webinar.

Neem contact op

Veilig en anoniem

Geldvinder is een initiatief van APG en voldoet aan alle wettelijke privacy- en veiligheidseisen. Individuele gegevens worden niet gedeeld met andere partijen, dus ook niet met jouw werkgever. Geldvinder geeft geen financieel advies in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht en maakt geen vergelijkingen tussen of verwijzingen naar financiële producten.